Faceal Hydro RF

Tuotekuvaus

FACEAL HYDRO RF on pitkäaikainen, hengittävä, syvälle imeytyvä, liuotteeton betonin impregnointiaine uudelle betonille.

Ominaisuudet

 • FACEAL HYDRO RF on betonin suoja-aine, joka täyttää korkeat laatuvaatimukset EN 1504-2 sekä ZTV SIB 90 TL/TP OS-A normien mukaisesti.
 • Tuote on väritön, liuotteeton, hajuton ja kehitetty nimenomaan suojaamaan betonia ja muita mineraalipohjaisia materiaaleja vedeltä, ilmankosteudelta, klorideilta, karbonatisoitumiselta ja korroosiolta.
 • FACEAL HYDRO RF on pitkäaikainen suoja, > 15 vuotta ja muodostaa hengittävän suojan jo tunneissa.
 • Kosteissa olosuhteissa tietyt kiviainestyypit voivat liueta, kun ne joutuvat kosketuksiin betonissa olevien alkalien kanssa. Reaktiossa muodostuu geeliä kiviainesrakeiden ympärille, joka aiheuttaa tilavuuden kasvua, ja voi johtaa betonin halkeiluun. Halkeilu puolestaan voi aiheuttaa betonin hyvinkin voimakkaan rapautumisen. FACEAL HYDRO RF estää:
  – AKR:n (alkali-kiviaines-reaktio eli alkali aggregate reaction) ja
  – ASR:n (alkalipiidioksidireaktio eli alkali silica reaction) reaktioita tapahtumasta betonissa.
 • FACEAL HYDRO RF on myös erittäin tehokas suoja mikromurtumissa (0,3 mm). FACEAL HYDRO RF tunkeutuu jopa 2–3 cm.

Sovellusalueet

 • FACEAL HYDRO RF soveltuu eritoten tierakenteisiin, kuten siltoihin, pylväisiin, autohalleihin.
 • Tuulimyllyjen betoniset rakenteet ja muut vaativat betonikohteet.

Käyttöohje

 • Suojattavan pinnan tulee olla ehjä, kuiva ja puhdas kaikesta liasta sekä pinnan lämpötilan tulee olla + 5 °C – + 30 °C.
 • Tuotetta ei laimenneta.
 • Käsittelykertoja 1–3 riippuen materiaalin huokoisuudesta.
 • Levitys tapahtuu joko ruiskulla, harjalla tai telalla.
 • Suosittelemme aina koealueen tekemistä.

Kuivumisaika

 • Pintakuiva 2-4 h.
 • Käsitelty betonipinta voidaan käsitellä lisäksi FACEAL COLOR kuultovärillä, jolloin saadaan lisänä betonin kuultovärjäys ja pinnan suojaus.

Menekki

 • Menekki riippuu pinnan huokoisuudesta sekä käsittelykerroista (1 – 3).
 • Keskiarvo 180 -230 g/käsittely/m2

Pintakäsittely

 • Käsitelty pinta voidaan käsitellä vielä FACEAL COLOR -kuultovärillä, jolloin saadaan lisänä betonin kuultovärjäys ja pinnan suojaus.
 • Väritön vaihtoehto voidaan valita muista Faceal-sarjan tuotteista.

Testit

FACEAL HYDRO RF on testattu hyvin tuloksin:

 • Kiwa Polymer Institute (Saksa) EN 1504-2 Normi
 • CBI Betong InsitutetAB (Ruotsi): Imeytymissyvyys betoniin, hengittävyys, jäätymis-sulamiskestävyys ja kloridien kestokykyä Ruotsin Tielaitoksen testien mukaan.
 • CE-merkintä : Conforms to EN 1504-2 norm and TL/TP OS-A of ZTV SIB 90.
 • LR Vision (Ranska): Testattu veden läpäisykykyä ja kloridien kestokykyä.

Varastointi

 • Säilyvyys + 5 °C – + 30 °C
 • Avaamattomassa astiassa 12 kk.

Käyttöturvallisuus

 • HENGITYS: Käytettävä hengityssuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
 • SILMIEN SUOJAUS: Käytettävä asianmukaisia silmäsuojia.
 • KÄSIEN SUOJAUS: Käytettävä suojakäsineitä EN 374 (nitriilibutyylikumi).
 • IHON SUOJAUS: Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa suojavaatetusta.
 • NIELEMINEN: Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.

Lisätiedot käyttöturvatiedotteessa ja erillisessä käyttöohjeessa.

Tuotetta on käytetty mm. näissä kohteissa:

Tuulivoimalat, Tornio

Tuulivoimaloiden betonirakenteet joutuvat kovalle koetukselle. Rapautumisen estämiseksi käsittelimme Torniossa tuulivoimaloiden betonirakenteita Faceal Hydro RF –suoja-aineella. Suoja-aine on...